ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF célja, hogy Szenczi Zsolt egyéni vállalkozó későbbiekben SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL /FELHASZNÁLÓ közötti jogviszonyt szabályozza, illetve a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatásainak jogi feltételeit és körülményeit meghatározza. A WEBOLDAL látogatása mindenkinek a saját felelőssége, a SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget ezzel szemben. Amennyiben ön ÜGYFÉL/FELHASZNÁLÓ a SZOLGÁLTATÓ által működtetett-üzemeltetett oldalakon böngészik, belép, amik a következők: 

WEBOLDAL: www.vertesviktoria.hu

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vertesviktoria_eletmod/  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/verteseletmod 

vagy ezeknek megjelent tartalmat olvassa, az ÁSZF-ben leírtakat önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti. 

Megkérem Önt, figyelmesen olvassa át, tanulmányozza át a leírtakat, hiszen fontos, hogy tudjon a közöttünk létrejövő szerződéstartalmáról és az önt megillető jogokról.

Szolgáltató adatai, céginformációk, elérhetőségek

A SZOLGÁLTATÓ NEVE: Szenczi Zsolt egyéni vállalkozó 

A SZOLGÁLTATÓ SZÉKHELYE: 2234 Maglód, Pasteur utca 3. 

A SZOLGÁLTATÓ LEVELEZÉSI, POSTAI CÍME: 2234 Maglód, Pasteur utca 3. 

A SZOLGÁLTATÓ ADÓSZÁMA: 56440519-1-33

RENDSZERESEN HASZNÁLT ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: ataplalkozastanacsado@gmail.com

FELHASZNÁLÓ / SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ: A www.vertesviktoria.hu 

WEBOLDALON böngésző, www.vertesviktoria.hu WEBOLDALON található bármely szolgáltatást igénybe vevő 18. életévét betöltött személy. A www.vertesviktoria.hu WEBOLDAL, illetve a SZOLGÁLTATÓ által működtetett, kezelt 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/verteseletmod/  

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vertesviktoria_eletmod/ használatával, illetve az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel E-MAILBEN: ataplalkozastanacsado@gmail.com.

Az ÜGYFÉL / SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ kijelenti, hogy pontosan elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az adatkezelési elveket, annak minden pontjával egyetért és tudomásul veszi, hogy bármely szolgáltatás megrendelésével a szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza. Amennyiben az ÜGYFÉL az ÁSZF bármily rendelkezését nem fogadja el, úgy a szolgáltatásokat nem jogosult igénybe venni. 

1. Jogviszony a felek között

A szolgáltatások igénybe vételének kötelező feltételei: az ÜGYFÉL a KAPCSOLATI weboldalon található email címen adhatja le a jelentkezését. SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között a jogviszony az ÜGYFÉL jelentkezés leadásával és a szolgáltatás teljes díjának befizetésével, illetve a SZOLGÁLTATÓ által e-mailben történő írásos visszaigazolásával jön létre, melyben az ÁSZF is kiküldésre kerül. 

Az ÁSZF 2020.07.16-tól a visszavonásig érvényes. A SZOLGÁLTATÓ minden jogot fenntart magának, hogy akár egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítja az ÁSZF tartalmát. 

2. Általános rendelkezések

A SZOLGÁLTATÓ jogában áll a jogi kereteken belül bármikor megváltoztatni az ÁSZF rendelkezéseit, annak egyoldalú módosítását eszközölni. Az ÁSZF rendelkezéseit minden egyes szolgáltatás igénybevétele előtt kérem figyelmesen olvassa át. 

3. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek az ÜGYFÉL illetve a szolgáltató tudomásul veszik, hogy a jelen levő szerződés írásban megkötetett szerződésnek minősül. A SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között e-mailben való kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. AZ e-mailben történő visszaigazolás az ÜGYFÉL és SZOLGÁLTATÓ között létrejött szerződés tartalmát képezi e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

4. Adatvédelem

Az ÜGYFÉL által bármely megadott adat /adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvények alapján, az abban leírtak szerint történik. Az ÜGYFÉL köteles valós adatokat írni magáról, valós elérhetőségeket.

5. Szolgáltatások

A „Életmód program” menüpont alatt található a SZOLGÁLTATÓ által kínált szolgáltatás. Ezek a következők: – 

“Starter” 4 hetes étrendtervezés csomag – 35.000,-ft*.

40 perces konzultáció online: 8.500,-ft*.

“Próbahét” 1 hetes étrendtervezés – 9.990,-ft*

Ezen szolgáltatás megrendelésére van lehetősége az ÜGYFÉLNEK. A „KAPCSOLAT” menüben a ataplalkozastanacsado@gmail.com -emailírásával. A jelentkezési szándék elküldése után a SZOLGÁLTATÓ felveszi a kapcsolatot az ÜGYFÉLLEL e-mailben. 

A SZOLGÁLTATÓ válasz e-mail elküldi az szükséges adatokat a szolgáltatás díjának megfizetéséhez. A szolgáltatásra való jelentkezés akkor válik véglegessé, ha az ÜGYFÉL kiegyenlíti a teljes szolgáltatási díjat. 

6. Kötelezettségek

Felek kötelezettségei A SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a szolgáltatási díj teljes megfizetése ellenében a kiválasztott szolgáltatást szolgáltatja. 

A SZOLGÁLTATÓ által megjelölt fizetési határidő 4 munkanap, amennyiben az ÜGYFÉL nem teljesíti a megjelölt fizetési határidőig (4 munkanap) abban az esetben a szolgáltatási jogviszony automatikusan megszűnik a felek között. Az ÜGYFÉL vállalja, hogy a szolgáltatással együtt járó dokumentumokat, tartalmakat, email üzeneteket, étrend ajánlatokat, táblázatokat, kérdősort, nem adja ki harmadik félnek sem ingyen sem nem értékesíti pénzért. Amennyiben ez megtörténik polgári és büntető jogi következményekkel jár minden esetben. Az ÜGYFÉL köteles megfizetni a SZOLGÁLTATÓNAK a kártérítést az okozott kár miatt. Az ÜGYFÉL köteles a szolgáltatás megkezdése előtt valós fotókat készteni magáról (arc nélkül) illetve a pontos centimétereit (mell, derék, váll, kar, comb stb kg-ját megmérni és elküldeni azt a SZOLGÁLTATÓNAK, illetve hetente jelentést kell küldeni a hatékonyabb eredmény érdekében. Az ÜGYFÉL minden esetben hozzájárul, hogy a SZOLGÁLTATÓ ezen adatokat (pontos centik, email üzenetek, üzenetek) név, elérhetőség és arc nélkül az általa működtetett felületeken használja. Az ÜGYFÉL minden esetben hozzájárul, hogy a SZOLGÁLTATÓ használja az általa kezelt felületeken az általa megküldött fotókat, név és arc nélkül. Kivételes esetben akkor kerül ki, ha az ÜGYFÉL külön kéri és vállalja a nevét, illetve arcát, erről írásban megegyeznek előzetesen. 

7. Szolgáltatásban résztvevők

A Szolgáltatásban részt vehet minden 18. életévét betöltött, egészséges személy. 

8. A szolgáltatás teljesítése

A szolgáltatás fizikai közérzetjavító szolgáltatás. A szolgáltatás célja: fizikai közérzet javítása. A szolgáltatás nem minősül gyógymódnak, gyógyító hatásúnak. A szolgáltatás úgy érheti el a célját, ha az ÜGYFÉL 100%-on aktív módon együttműködik a SZOLGÁLTATÓVAL. A SZOLGÁLTATÓNAK nincs rálátása arra, hogy az ÜGYFÉL betartja az étrendi előírásokat és a tanácsokat. Nincsen lehetősége a SZOLGÁLTATÓNAK korlátozni az ÜGYFELET. 

Semmi féle felelősséget nem vállal a SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatás eredményességének kimenetelével kapcsolatban. A szolgáltatás eredménytelenségére hivatkozni nincsen lehetőség pénzvisszafizetésre, kártérítésre. A SZOLGÁLTATÓ jogában áll bármely szolgáltatásra való jelentkezést indoklás nélkül vagy indoklással elutasítani. A jelentkező jogorvoslattal, panasszal nem élhet ezzel szemben. 

9. A szolgáltatástól való elállás

Az ÜGYFÉL bármely szolgáltatására való jelentkezésével és annak a teljes díjának kiegyenlítésével (a kettő együtt működik kizárólag) automatikusan elfogadja a SZOLGÁLTATÓ Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF). Amennyiben az ÜGYFÉL a szolgáltatás díját kiegyenlítette, de meggondolta magát valamely valós vagy valótlan indokkal (családi, egészségügyi, anyagi stb.) nincsen lehetőség a pénz visszafizetésére részben vagy teljes egészében sem. 

                                                                                              ………………………………….

Kelt: Budapest, 2020.07.16                                                                 Aláírás